Zasedání školské rady

Zasedání školské rady se uskuteční dne 10. 4. 2019 od 14:30 hodin.