„Hradecké poklady“ – spolupráce s magistrátem města Hradec Králové

Naše škola spolupracuje na aktivitách navazujících na vítězství Hradce Králové v soutěži Obec přátelská seniorům 2018. V rámci projektu bylo na naší škole uskutečněno pět přednášek seniorů na témata:

1) Návykové látky – Miloslav Pleskač

2) Drak ve vzpomínkách – Jana Dražďáková

3) Ve zdravém těle zdravý duch – Kamil Pavlásek

4) Umělecká fotografie – Miloš Vojíř

5) Jachting – Jiří Stránský

 REPORTÁŽ

obec-přátelská-rodině-a-seniorům-608x751

 

 

ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY

Šablony II – Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Plotiště HK CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009230

Naše škola účastní projektu „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Plotiště HK“.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Publicita na web_V63_Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště HK Plakát A3_Šablony II_ZŠ a MŠ Plotiště

Návštěva paní ředitelky základní školy Podstawowy nr 26 ve Walbrzychu

V pátek 7. 9. 2018 byla pozvána ředitelka školy na návštěvu k našim polským přátelům na základní školu Podstawowu nr 26 ve Walbrzychu. Paní ředitelky obou škol se domluvily na další spolupráci, vyměnily si zkušenosti s vedením škol  a p. ředitelka Hojná si odvezla nazpátek naše žákovské práce, které budou vystaveny v budově školy


Výtvarná soutěž na téma “ O čem sním …“

ZAPOJTE SE!

VÁŠ HLAS/LIKE ROZHODNE O VÍTĚZI VÝTVARNÉ SOUTĚŽE!

Na konci školního roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na téma “ O čem sním …“, kterou vyhlásila nezisková organizace Salinger, z.s.. Do užšího výběru prací se dostaly obrázky našich žáků: Magdalena (4. třída) – můj sen o škole, Filip (5. třída) – sen o poznávání vesmíru, Ema (2. třída) … být princeznou, Natálka (1. třída) … být princeznou.

 

Obrázky s nejvyšším počtem hlasů/“lajků“ budou oceněny na akci „Den s úsměvem“ v Hradci Králové na Tylově nábřeží (u Hučáku).

 

Hlasování zde:

https://www.facebook.com/Salinger.zs/photos/pcb.274022126760839/2201887133403375/?type=3&theater

 

Leták k akci zde:

https://www.facebook.com/Salinger.zs/photos/gm.279326392897079/2206899226235499/?type=3&theater

 

Sportovní den žáků českých a polských škol ve Walbřichu

Dne 29. 5. 2018 proběhl Sportovní den žáků českých a polských škol ve Walbřichu. Děti si prověřily své síly ve smíšených družstvech v různých sportovních disciplínách. Naši školu reprezentovalo 6 žáků a celá tato akce byla velkým přínosem v projektu Kultura spojuje národy.

 

Kultura spojuje národy – Výlet do Polska 21. 5. 2018 – Walbrzych, zámek Kiasz

Dne 21. 5. 2018 navštívili naši žáci v rámci projektu Kultura spojuje národy základní školu Podstawowu nr 26 ve Walbrzychu. Z výtvarných prací českých i polských žáků byla nainstalována vernisáž ve vestibulu této školy. Zároveň byl připraven kulturní program našich polských přátel. Po malém občerstvení jsme se společně vypravili na zámek Kiasz, kde nás průvodce seznámil s historií zámku v anglickém jazyce. Prohlídka zámku všechny nadchla. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do restaurace, kde pro nás byl připraven oběd. Celé akce se zúčastnilo 40 žáků z naší školy, dvě paní učitelky i ředitelka školy.

 

Sportování bez hranic 6. 10. 2017

Dne 6. 10. 2017 se uskutečnilo jednodenní setkání českých a polských dětí v rámci udržitelnosti projektu Sportování bez hranic a Kultura spojuje národy. Každou školu zapojenou do projektu reprezentovali čtyři chlapci a tři dívky. Setkání proběhlo v Základní škole Štefcova, týmy se utkaly v turnaji v KIN-BALLU.

Setkání s polskými přáteli bylo velice příjemné, těšíme se na příští akce. Čeká nás výtvarná soutěž a setkání na zámku v Polsku.

6 7 8 9 10

 

Česko – polský den 7. 6. 2017

Naše škola v rámci návaznosti projektu Kultura spojuje národy vyhlásila Česko – polský den. Vzhledem k tomu, že celá naše škola byla právě v Orlickém Záhoří na škole v přírodě, měli jsme velice pestrý česko – polský program.

Zpívali jsme polské písničky, které zněly i večer na diskotéce, četli jsme si krajové české i polské místní pověsti. Uskutečnili jsme výlet do Polska, kde jsme se setkali s cyklistkami polské národní reprezentace, spojený s návštěvou polských kulturních i přírodních památek.

1 2 3 4 5

 

Walbrzych 23. 9. 2016

Fotosoutěž - PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Žáci obou škol měli za úkol se snažit v průběhu letních prázdnin zachytit na soutěžních snímcích jakékoliv pojetí přátelství, s kterým se na svých prázdninových cestách setkali. Z naší školy se do soutěže zapojil velký počet žáků, což je vidět na doručených snímcích a ukazuje to, že žáci pochopili ducha soutěže. Bohužel polští žáci dali do soutěže pouze dva obrázky, což nás velice mrzelo. Již nyní se těšíme na jejich výzvu a případné soutěže se rádi zúčastníme.

V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ. Toto setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové probíhalo na naší spřátelené střední škole Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzyc. Naši žáci nainstalovali ve vestibulu školy minivýstavu vybraných soutěžních prací. Výstava byla zakončena v odpoledních hodinách slavnostním vyhodnocením fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty. Soutěžící obdrželi diplomy a ceny, byl vyhodnocen i absolutní vítěz soutěže, kterým se stal Jan Drbohlav z 9. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Hradec Králové Plotiště. Vše proběhlo v přátelském duchu, naši žáci byli rádi z opětovného setkání, prohlédli si školu a s radostí shlédli nástěnku, u které vzpomínali na přátelské setkání v naší škole. Výstava fotografií bude nadále probíhat v prostorách základní školy v Plotištích.

Fakultní škola

Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UHK při vzdělávání budoucích pedagogů, kteří k nám docházejí na praxi.

fak_skola

1. stránka z celkem 3123