Projekt- Kultura spojuje národy

EVROPSKÁ UNIE PODPOŘILA DALŠÍ ČESKO-POLSKÝ PROJEKT

Statutární město Hradec Králové získalo dotaci z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika  2007- 2013 na projekt „Kultura spojuje národy“. Žádost o dotaci byla podána na podzim 2012 a v lednu 2013 řídící výbor žádost podpořil. Realizaci projektu zajistí Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Podobný projekt byl schválen i partnerskému městu Valbřich. Obdobné aktivity žáků základních škol se tak uskuteční během roku 2013 jak v Čechách, tak i v Polsku.
Spolupráce v oblasti školství je s polským partnerským městem Valbřich dlouhodobá, a to již od roku 2006. Tento projekt navazuje na projekty Poznej svého souseda (2009) a na projekt Poznávání nezná hranic (2010-2012).
Do projektu se zapojily hradecké školy ZŠ Habrmanova, ZŠ P. Jilemnického – Plotiště a ZŠ Svobodné Dvory. Dvacet žáků z každé školy ve věku 12-15 let bude po tři dny hostit polské vrstevníky ve svém městě a na oplátku se pojedou podívat na tři dny do polského města Valbřich.
Program výjezdů bude pestrý, stěžejním tématem bude kultura – ZŠ Habrmanova se zaměří na hudbu, ZŠ Plotiště na ruční práce a ZŠ Svobodné Dvory na divadlo. Polští žáci se u nás seznámí s městem Hradec Králové, poznají naši kulturu, historii, školství, navštíví volnočasová zařízení ve městě a okolí. Během třídenních výjezdů prožijí společně mnoho zážitků a naváží nová mezinárodní přátelství.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis