Projekt – Kultura spojuje národy

Základní škola Plotiště nad Labem vstoupila do česko-polského projektu „Kultura spojuje národy“, který je dotován z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko.
Naši školu přijede ve dnech 19. – 21. 4. 2013 navštívit 20 dětí z polského města Valbřich.20 žáků naší školy jim návštěvu oplatí v měsíci září.
Cílem setkání bude vzájemné poznávání historie, kultury a školství obou zemí.
V pestrém programu nebudou chybět zábavné ani pracovní aktivity, které by měly pomoci k navázání nových přátelství mezi dětskými vrstevníky i pedagogy obou škol.