Celoškolní projekt: Příběh Sudána – posledního bílého nosorožce

Naše škola se stala partnerem projektu „Eco Safari“, který vede žáka k ekologickému myšlení. Ukazuje mu možnost využití kartonů ke stavbě prostorových objektů – soch. Zadání projektu znělo postavit během dvou měsíců sochu nosorožce.  Na úkolu pracoval tým žáků z deváté a sedmé třídy.  V poslední fázi vypomohli i žáci ze šesté třídy. Socha je postavena z různě silných kartonů, které se spojují speciálními dílky.

Téma jsme pojali jako celoškolní projekt. Příběh nosorožců se promítl do výuky prvního i druhého stupně ZŠ, školní družiny a zájmových kroužků naší školy.  Intenzivně jsme prožívali příběh posledního bílého nosorožce – Sudána – odchovaného v královédvorské ZOO (během realizace projektu musel být Sudán utracen kvůli infekci v noze).

Fotografie z akce naleznete ZDE.