Školní focení 19. – 20. 11. 2019

Naše škola organizuje vánoční focení ve dnech 19. – 20. 11. 2019. V případě zájmu se závazně přihlašte u svého třídního učitele. Děkujeme

Dotazník pro rodiče

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024. Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

Dokument je zpracován na čtyřleté období pravidelně od roku 2012. Jeho součástí je bezpečnostní analýza a na ni navazuje stanovení priorit, konkrétních cílů a opatření, která se budou naplňovat. Na konkrétní rok je připravován akční plán, ve kterém je podrobně rozpracováno, které aktivity a jakým způsobem budou realizovány.

Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou data získaná prostřednictvím DOTAZNÍKU:

https://www.hradeckralove.org/pocit-bezpeci-v-hradce-kralove-dotaznik/d-70121/p1=27427. Tento odkaz je funkční v období od 16.09.-16. 10. 2019.

Projekt Edison

Slavnostní zahájení v tělocvičně

Projekt EDISON

V týdnu od 9. 9. – 13. 9. 2019 bude na naší škole probíhat projekt EDISON, kdy nás navštíví 6 zahraničních lektorů a výuka bude vedena v anglickém jazyce. Tomuto programu bude přizpůsobeno vyučování. První stupeň se učí dle rozvrhu. Druhý stupeň končí ve 12:30.

Rekonstrukce počítačové učebny

Z důvodu obnovy školní sítě prosíme o trpělivost. Webové stránky budou aktualizovány v brzké době. Rozvrhy hodin není možné aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

Organizace začátku školního roku 2019-20

Pondělí 2. 9. 2019  – slavnostní zahájení školního roku, ukončení výuky v 8.45.

Úterý 3. 9. 2019 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce

Středa 4. 9. 2019 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce, třída je s třídním učitelem/učitelkou

Čtvrtek 5. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu, výuka končí na prvním stupni v 11. 40, na druhém stupni ve 12.30 hod.

Pátek 6. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu, výuka končí na prvním stupni v 11.40, na druhém stupni ve 12.30 hod.

Škola na kolečkách – projekt pod vedením p. Duška buď 11. nebo 12. září 2019 – dle počasí

Důležitá informace: 2. – 6. září nejsou obědy a dále dle aktuálního stavu v jídelně Pouchov.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2019