„Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky“.

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 15.00 hodin proběhne v prostorách školy zahradní slavnost „Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky“.

Srdečně zveme všechny rodiče i širokou veřejnost.

Škola na kolečkách

Ve středu 13. září (v případě nepříznivého počasí 14. září) proběhne na naší škole tradiční akce Škola na kolečkách. Všichni žáci naší školy budou závodit na koloběžkách a kolečkových bruslích.

Tato akce bude probíhat v dopoledních hodinách a všichni jsou srdečně zváni.

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2017 před vchodem do budovy školy v 7:45 hodin. Vyučování bude končit v 8:45 hod.

V úterý a ve středu bude vyučování 1. stupně končit v 11:40 hodin a 2. stupně ve 12:30 hodin. Od čtvrtka 7. září se bude vyučovat podle platného rozvrhu.

 

Loučení s našimi deváťáky

Dne 27. 6. 2017 se uskutečnilo v tělocvičně naší školy loučení s žáky deváté třídy. Počasí bylo nevyzpytatelné, proto loučení proběhlo v tělocvičně.

Program byl velice bohatý. Vystoupili učinkující ze soutěže Talentmánie, která každoročně probíhá na škole v přírodě. Rodičům a dalším hostům zazpívali a zatančili žáci z prvního i druhého stupně.

Zároveň hosté zhlédli vystoupení malých kozelnic. Taneční vystoupení si připravily i paní učitelky spolu s paní ředitelkou. Závěr programu patřil jako každoročně těm, kterým byl věnován – našim deváťákům. Ti nastoupili ve svých třídních tričkách a zatančili i s třídní učitelkou. Poté proběhlo šerpování za účasti paní ředitelky. K žákům promluvila paní ředitelka Ilona Hojná  a tří dní učitelka Martina Šurová. I žáci si připravili svůj proslov, ve kterém poděkovali všem učitelům, kteří je učili, a předali jim květiny a malou pozornost.

Přejeme našim deváťákům hodně štěstí, zdraví a lásky v životě. Věříme, že se k nám budou rádi vracet.

(Pokračování textu…)

Škola v přírodě 2017

Jak je již na začátku června pro naši školu zvykem, vydali se téměř všichni žáci na školu v přírodě do Orlického Záhoří. Akce je to nevídaná, za týden zažijeme vždy mnoho akčního, krásného, stmelujícího. I letos nechyběly akce jako stezka odvahy, stavění domečků v lese, túry a vycházky, talentmánie, hledání pokladu a mnoho dalších zážitků.

(Pokračování textu…)

Zážitkový den

17. května se třídy 3. A a 3. B vydaly do divadla Jesličky. Žákyně třídy 3. A, Kateřina Urbanová a její „divadelní“ paní učitelka“, totiž pozvaly celou třídu na divadelní představení, ve kterém Káťa hraje. Zhlédli jsme dvě pohádky. Následně jsme se přesunuli autobusem do Studijní a vědecké knihovny, kde probíhala výstava výtvarného oboru ZUŠ Střezina, kde vystavují další žákyně ze 3. A své výtvory. Nakonec jsme tento krásný den završili procházkou do Jiráskových sadů.

Digitální planetárium

5. května 2017 se třída 3. A vydala do digitálního planetária na Novém Hradci Králové. Exkurzi jsme si moc užili. Nejprve jsme zhlédli naučný program a vesmírnou pohádku v digitálním planetáriu. Následovala beseda a prohlídka hvězdárny vedle planetária. Nakonec jsme si prošli část naučné Planetární stezky a vše zakončili piknikem u rybníka Roudnička. Byl to moc povedený den!

Šípková Růženka – muzikál

Třídíme s Nikitou: Na stupeň nejvyšší se vrací děti z Hradce Králové

Dvůr Králové nad Labem, 20. června 2017 – Jubilejní X. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ zná své vítěze. Po pěti letech se na nejvyšší příčku vrací žáci ze Základní a mateřské školy Masarykova v Hradci Králové. Za své soutěžní dílo získali téměř plný počet bodů a stali se neoficiálními absolutními vítězi soutěže.

Soutěž „Třídíme s Nikitou“, ve které děti mimo jiné soutěží i o titul „Čistá škola“, je určena základním školám v Královéhradeckém kraji. Letošními úkoly bylo navrhnout a zpracovat křížovku s tématikou sběru, třídění a recyklace odpadů a tajenku ztvárnit libovolnou technikou. „Když jsem viděl soutěžní práce, byl jsem příjemně překvapen. Děti na sto procent splnily zadání, dokázaly sestavit křížovku a ještě ji úžasným způsobem výtvarně vyjádřit. Práce vítězného týmu je téměř velkolepým dílem,“ vyjádřil svůj obdiv Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství. „Soutěž má podporovat zájem dětí o třídění odpadů a prostřednictvím hravé a kreativní činnosti je to mnohem snazší. Věřím, že své vědomosti pak dokážou předat i svým rodičům,“ dodal Karel Klíma.

Vítězný tým svou práci pojal v duchu hesla „Dáváme odpadům druhou šanci“ a nezapomněl do ní zakomponovat ani Nikitu – modrožlutého papouška ara, který je patronem soutěže. „Soutěží žila celá škola. Iniciativa vzešla od tří dětí z 9. třídy, které před pěti lety chodily jako malé do rukodělného kroužku a se kterými jsme právě před pěti lety vyhráli. Teď za mnou tyto „odrostlé“ děti přišly, že to chtějí zkusit znovu. Sehnaly si další kamarády, já to doplnila menšími dětmi z družiny a vzniklo toto nádherné dílo,“ popsala cestu k vítězství vedoucí soutěžní práce a družinářka Soňa Jirková. „Děti tomu věnovaly spoustu času, i toho volného. Práce si rozdělily. Ti nejmenší třeba lepili „peříčka“ papouška, papírek po papírku, jiní pracovali s mechem nebo malovali a podobně.“

„Soutěž „Třídíme s Nikitou“ za roky své existence jasně ukazuje, že má smysl. Děti umí být opravdu velmi kreativní, mají nápady, využívají věcí, které ostatní vyhazují do kontejnerů, ale dokážou do svých prací zakomponovat i přírodní materiály. Často pracují se dřevem, listím, mechem… A tak si myslím, že si pobyt v zoologické zahradě, který je odměnou pro ty nejlepší, zaslouží,“ řekl Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

 

Více informací o soutěži a dalších projektech naleznete na:

www.cistykraj.cz

www.jaktridit.cz

www.ekokom.cz