Walbrzych 23. 9. 2016

Fotosoutěž - PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Žáci obou škol měli za úkol se snažit v průběhu letních prázdnin zachytit na soutěžních snímcích jakékoliv pojetí přátelství, s kterým se na svých prázdninových cestách setkali. Z naší školy se do soutěže zapojil velký počet žáků, což je vidět na doručených snímcích a ukazuje to, že žáci pochopili ducha soutěže. Bohužel polští žáci dali do soutěže pouze dva obrázky, což nás velice mrzelo. Již nyní se těšíme na jejich výzvu a případné soutěže se rádi zúčastníme.

V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ. Toto setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové probíhalo na naší spřátelené střední škole Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzyc. Naši žáci nainstalovali ve vestibulu školy minivýstavu vybraných soutěžních prací. Výstava byla zakončena v odpoledních hodinách slavnostním vyhodnocením fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty. Soutěžící obdrželi diplomy a ceny, byl vyhodnocen i absolutní vítěz soutěže, kterým se stal Jan Drbohlav z 9. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Hradec Králové Plotiště. Vše proběhlo v přátelském duchu, naši žáci byli rádi z opětovného setkání, prohlédli si školu a s radostí shlédli nástěnku, u které vzpomínali na přátelské setkání v naší škole. Výstava fotografií bude nadále probíhat v prostorách základní školy v Plotištích.

Walbrzych 23. 9. 2016

Setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové

Místo setkání: střední škola Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzych

 V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY. Na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ  naší školu reprezentovala čtveřice chlapců a čtveřice dívek. Účastníci byli rozděleni do devíti smíšených česko – polských skupin, ve kterých soutěžili v různých i netradičních disciplínách.

Setkání proběhlo v přátelském duchu, polští přátelé nás srdečně vítali. Žáci byli rádi z opětovného shledání. Prohlédli si školu a s radostí shlédli i  nástěnku, na které zavzpomínali na předešlé setkání v naší škole.

Fotosoutěž PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Téhož dne jsme také nainstalovali minivýstavu soutěžních prací ve vestibulu školy. Zde také proběhlo vyhodnocení výsledků a předání odměn a diplomů vítězům fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty.

Pozvánka pro třídní důvěrníky

Zveme třídní důvěrníky na jednání výboru SRPŠ, které se uskuteční ve čtvrtek od 15 hodin v učebně 6. třídy.

Od 16 hodin budou probíhat schůzky SRPŠ v jednotlivých třídách.

Ilona Hojná

Slavnostní předání busty T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka je po 68 letech opět na svém místě

Dne 29. 9. 2016 proběhl v Masarykově ZŠ a MŠ Hradec Králové Plotiště slavnostní akt předání busty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. V roce 1932 byla postavena v Plotištích Masarykova základní škola a jejím prvním ředitelem byl František Pišl, jenž  zachránil odlitek busty našeho prvního prezidenta, která byla umístěna ve škole,  a uschoval ji za nacistické okupace i v dobách totalitního režimu ve svém domě. Pan Vlastimil Novotný, člen rodiny Pišlových, se rozhodl odlitek busty vrátit škole, aby opět stála na svém místě. Žáci si u příležitosti této události připravili kulturní pásmo. Dívky vítaly příchozí v národních krojích. Starší  žáci  přednesli úvodní projev, který připomenul zásluhy TGM, a zazněly Seifertovy verše Píseň o rodné zemi. Dvěstě padesát žáků 1. stupně zazpívalo prezidentovu oblíbenou píseň Ach synku, synku.  Žáci a pedagogové připravili v prostorách školy k této události expozici z dobových fotografií, kronik a dalších dokumentů. Výstavu doplnily fotografie ze současného života školy. Tato expozice je zpřístupněna do konce měsíce října. Slavnostní událost hluboce zapůsobila nejen na žáky, ale i na pamětníky, rodáky a spoluobčany, kteří se jí zúčastnili.

Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 15.00 hodin proběhne v prostorách školy zahradní slavnost Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky. Pro naše nejmenší budou připraveny soutěže, pro návštěvníky pohoštění a další program.

Srdečně zveme všechny rodiče i širokou veřejnost.

Slavnostní předání busty T.G. Masaryka

 

133538-004-42c03d2e

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 9.00 hodin proběhne na naší škole slavnostní předání busty našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Bustu bude předávat za přítomnosti pana primátora Zdeňka Finka a dalších hostů pan Vlastimil Novotný. Bude připraven kulturní program, výstava fotografií a dokumentů o naší škole. Srdečně zveme všechny bývalé žáky, rodáky a širokou veřejnost na návštěvu školy v těchto dnech.