Mc Donaldś Cup 20. ročník

zs plotiste 1 misto 001

 

 

 

 

Karneval 2017

V pátek 3. března 2017,  v době masopustu,  se na naší škole konal velký karneval. Všichni žáci i celý učitelský sbor zahájil vyučování v maskách a v 11 hodin se všichni sešli v tělocvičně, kde byly vyhodnoceny nejhezčí masky z jednotlivých tříd a konala se velká diskotéka.  V odpoledních hodinách program pokračoval i v rámci školní družiny. Celá akce měla velmi kladný ohlas u všech zúčastněných.

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Schůzka SRPŠ

Dne 16. března 2017 se od 15:00 hodin uskuteční schůzka výboru SRPŠ  a následně od 16:00 hodin třídní schůzky SRPŠ.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat v prostorách základní školy v pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin a v  sobotu 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které mělo odklad školní docházky vystavený jinou školou. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky (po dovršení šestého roku není dítě tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé) a nebo  bude podávat žádost o předčasné zaškolení (dítě dovrší 6 let v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018), zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře. Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, postačí  k žádosti o předčasné zaškolení doporučení pedagogicko – psychologické poradny.
O způsobu zápisu budete na stránkách naší školy průběžně informováni.